Magnetická rezonancia

Slovensky
English
Magnetická rezonancia (skratka MR alebo MRI z ang. "magnetic resonance imaging“) je moderná vyšetrovacia metóda poskytujúca detailné a veľmi presné  zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského tela v prostredí magnetického poľa pomocou rádiových vĺn. Na vyšetrenie sa nevyužíva röntgenové žiarenie, ale sila magnetického poľa, vyšetrovacia metóda MRI je teda bez akýchkoľvek škodlivých efektov. Vyšetrenie nie je bolestivé a možno ho viac krát opakovať. 
Pri MRI vyšetrení dochádza k tvorbe obrazov vnútorných orgánov, ktoré pomáhajú odhaliť príčinu Vašich problémov, stanoviť diagnózu a začať tak včasnú a vhodnú liečbu. Pacient počas vyšetrenia počuje mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.
Na vyšetrenie MR Vás zvyčajne odporučí odborný lekár – špecialista (ortopéd, neurológ, reumatológ, traumatológ...) a vypíše Vám žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. V našom zariadení je ale možné aj vyšetrenie bez odporúčania lekára, na vlastnú žiadosť. Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej webstránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník Vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho pred samotným vyšetrením. Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky na tel. čísle +421 948 930 363 v čase od 7:00 do 15:00.
Pred samotným vyšetrením Vás požiadame o vyplnenie bezpečnostného dotazníka a podpíšete súhlas s vyšetrením. Dotazník si môžete stiahnuť aj na našej webovej stránke (odkaz). Prosíme Vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 15 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Vyšetrenie zvyčajne trvá od 15-45 min. Akútne prípady vyšetrujeme prednostne.
Pred vstupom na vyšetrenie dostanete pokyn na vyzlečenie časti odevu, podľa charakteru vyšetrenia. V prezliekacej kabínke si odložíte aj všetky kovové predmety, elektronické prístroje, kreditné karty, hodinky, šperky okuliare, odoberateľné zubné protézy, načúvacie prístroje atď. Ženy môžu byť požiadané, aby sa pred vyšetrením odmaľovali, nakoľko niektoré kozmetické prípravky obsahujú drobné čiastočky kovu.
Stacks Image 68
Vo vyšetrovni si ľahnete na lôžko a radiologický asistent Vám na vyšetrovanú oblasť priloží tzv. cievku a zasunie Vás do magnetu.
Počas vyšetrenia by ste mali ležať nehybne, keďže aj malý pohyb dokáže ovplyvniť kvalitu snímok. Dýchajte pokojne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. V prípade nevoľnosti alebo iného závažného problému privolajte personál pracoviska.
Výsledok vyšetrenia pozostáva z obrazovej a písomnej časti. Obrazovú časť dostanete ihneď po vyšetrení na CD, písomná časť (popis od lekára) Vám bude doručená do 3 dní/ 24 hod.

Hľadáte viac informácií? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 948 930 363

x
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov
Informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Osobitné upozornenie o práve namietať spracovanie osobných údajov